Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Maakunta näkyvissä - entäpä pitäjäraadit?


Maakuntauudistus tekee tuloaan kovaa vauhtia. Kesällä aloittaa väliaikainen maakuntahallinto toimintansa. Kun uudistus on maalissa, maakuntahallinnon alaisuuteen ja päätettäväksi siirtyy tehtäviä, jotka koskevat kuntien ja maakuntien asukkaita, kuten maaseudun kehittäminen tai pelastustoimi, paljon puhutun soten lisäksi. Uudistukseen liittyy paljon erilaista tietoa, ennakkoluuloja ja tunteita. Maakuntauudistukseen liittyy myös meitä jokaista koskettava maakuntalakiluonnos, jossa asukkaiden osallistuminen maakunnan toimintaan nousee vahvasti esiin. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astuva uusi kuntalaki on asukasosallisuuden osalta saman sisältöinen.

Kuntalaki velvoittaa pitämään huolta asukkaiden monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista, samoin maakuntalakiluonnos. Maakunnan asukkailla ja palvelun käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan. Maakuntavaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Lisäksi maakuntahallituksen on asetettava nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto.

Osallisuutta päätöksenteosta on täten tulossa maakunnan asukkaille lisää. Tilanne on kuitenkin Pohjois-Savossa se, että esimerkiksi nuorisovaltuustoja, vanhusneuvostoja sekä vammaisneuvostoja ei ole jokaisessa kunnassa. Tämän vuoksi selvitetäänkin kuntien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Pohjois-Savossa ja haetaan ideoita maakunnan toimintamallien rakentamiseen.

Kesäkuun alussa toimintansa aloittavat Kuopiossa pitäjäraadit, jotka kokoavat Kuopion maaseutualueiden asukkaiden ääntä yhteen. Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski saavat omat pitäjäraatinsa.  Muualla maakunnassa ei ole juurikaan uuden kuntalain hengen mukaisia asukasosallisuuden toimintamalleja. Kysymys kuuluukin: voisiko pitäjäraatien toiminta olla mallina asukasosallisuudelle maakuntahallinnossakin. Voisivatko ”Pohjois-Savon pitäjäraadit” koota maakuntamme kuntien asukkaiden yhteisen näkemyksen päätöksenteon tueksi?

Olemme Pohjois-Savossa lähteneet liikkeelle asian suhteen valtakunnallisesti katsottuna etunenässä. Pohjois-Savon liiton rahoittama Maakunta näkyvissä -hanke paitsi selvittää tilannetta myös aktivoi kuntia kehittämään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanketta hallinnoi Mansikka ry. Tavoitteena on saada selville, miten kunnissa toimivia osallisuuden toimintamalleja voidaan hyödyntää ja kehittää maakuntatasolle.

On tärkeätä, ettemme jää tumput suorina seisomaan vaan kehitämme yhdessä kuntien, järjestöjen, päättäjien ja erilaisten asiaa sivuavien hankkeiden kanssa Pohjois-Savoa siihen suuntaan, että jokainen asukas tuntee olevansa osallinen päätöksenteosta. Kun saamme täällä toimivan mallin aikaiseksi, mikäpä meitä estää tarjoamasta sitä muiden maakuntien käyttöön.

Hannakaisa Markkanen

Julkaistu ensimmäisenä Uusi Savo -lehdessä HighwaySavon matkassa -kolumnissa 20.4.2017.