Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Maakunta näkyvissä -olenko osallinen?

 

Maakuntauudistus on kovaa vauhtia tulossa. Kesällä aloittaa väliaikainen maakuntahallinto toimintansa. Kun uudistus on maalissa, maakuntahallinnon alaisuuteen ja päätettäväksi siirtyy tehtäviä, jotka koskevat kuntien ja maakuntien asukkaita, kuten maaseudun kehittäminen tai pelastustoimi, paljon puhutun soten lisäksi. Uudistukseen liittyy paljon erilaista tietoa, ennakkoluuloja ja tunteita. Maakuntauudistukseen liittyy myös meitä jokaista koskettava maakuntalakiluonnos, jossa asukkaiden osallistuminen maakunnan toimintaan nousee vahvasti esiin. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astuva uusi kuntalaki on asukasosallisuuden osalta saman sisältöinen.

Kuntalaki velvoittaa pitämään huolta asukkaiden monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista, samoin maakuntalakiluonnos. Maakunnan asukkailla ja palvelun käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan. Maakuntavaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Lisäksi maakuntahallituksen on asetettava nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto.

Osallisuutta päätöksenteosta on täten tulossa maakunnan asukkaille lisää. Tilanne on kuitenkin Pohjois-Savossa se, että esimerkiksi nuorisovaltuustoja, vanhusneuvostoja sekä vammaisneuvostoja ei ole jokaisessa kunnassa. Tämän vuoksi selvitetäänkin kuntien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Pohjois-Savossa ja haetaan ideoita maakunnan toimintamallien rakentamiseen.

Kuopiossa asukkaiden osallistumiseen on panostettu monin tavoin jo aiemminkin. Kesäkuun alussa toimintansa aloittavat pitäjäraadit, jotka kokoavat Kuopion maaseutualueiden asukkaiden ääntä yhteen. Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski hakevat parhaillaan ehdokkaita, sillä 23.4. pidetään ensimmäiset pitäjäkokoukset. Pitäjäraatien toiminta voi hyvin olla osallisuuden esimerkkinä tulevassa maakuntahallinnossakin. Useimmissa maakunnan muissa kunnissa on vain vähän uuden kuntalain hengen mukaisia asukasosallisuuden toimintamalleja. Kysymys kuuluukin paitsi Pohjois-Savossa myös Suomessa laajemminkin: miten saamme asukkaan ääneen kuuluviin maakunnassa lain edellyttämällä tavalla?

Onneksi olemme Pohjois-Savossa lähteneet etenemään asian suhteen valtakunnallisesti katsottuna etunenässä. Pohjois-Savon liiton rahoittama Maakunta näkyvissä -hanke paitsi selvittää tilannetta myös aktivoi kuntia kehittämään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanketta hallinnoi Mansikka ry. Tavoitteena on saada selville, miten kunnissa toimivia osallisuuden toimintamalleja voidaan hyödyntää ja kehittää maakuntatasolle. 

On tärkeätä, ettemme jää tumput suorina seisomaan vaan kehitämme yhdessä kuntien, järjestöjen, päättäjien ja erilaisten asiaa sivuavien hankkeiden kanssa Pohjois-Savoa siihen suuntaan, että jokainen asukas tuntee olevansa osallinen päätöksenteosta. Kun saamme täällä toimivan mallin aikaiseksi, mikäpä meitä estää tarjoamasta sitä muiden maakuntien käyttöön. 


Hannakaisa Markkanen

Julkaistu ensimmäisenä Uusi Savo Kuopio -lehden HighwaySavon matkassa -kolumnissa 12.4.2017.