Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Puolet kautta jäljellä– mitä on saatu aikaiseksi?

Hallituskausi on puolivälissä ja ministerireivausta tehty. Samoin on maaseuturahaston ohjelmakauden kanssa: puolivälin krouvi on saavutettu. Ensimmäisellä puoliskolla talous on ollut yleisesti huonolla tolalla ja siitä johtuen hanketukia on myönnetty etupainotteisesti. Yritystuen kysyntä näyttää kuluneen kevään aikana kääntyneen nousuun. Sitä on myönnetty yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Sen avulla on saatu liikkeelle 15,6 miljoonan investoinnit pohjoissavolaisissa yrityksissä. Uusia yrityksiä on syntynyt 16 kpl ja uusia työpaikkoja 81 kpl. Kautta on vielä jäljellä ja koko yritystukipotti on Pohjois-Savoon 25 miljoonaa euroa. Koko Suomessa tukia on myönnetty jo 80 miljoonan euron edestä yli 1 300 yritykselle eli ainakin pari­tuhatta uutta työpaikkaa on syntynyt.

Kunnittain tarkasteltuna maaseuturahaston yritystukia on myönnetty vaihtelevasti.  Eniten yritystukea myönnettiin Suonenjoelle 663 000€, Vesannolle 566 200€ ja Iisalmeen 563 500€. Suonenjoelle on syntynyt uusia työpaikkoja kolme ja yrityksiä kaksi, Vesannon vastaavat luvut ovat kymmenen ja yksi ja Iisalmen on syntynyt 16 työpaikkaa.

Mitä käytännössä tehdään elinkeinojen ja palvelujen parantamiseksi? Esimerkiksi Sisä-Savon alueella Työtä Osuuskunnasta-hankkeen avulla autetaan perustamaan osuuskuntia ja siten työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. Suonenjoella ja Rautalammilla toimivan osuuskunta Pirtsakin lisäksi on syntynyt Rautalammilla toimiva osuuskunta Tuike, joka käynnisti uudelleen Kosken Puotipiika -kyläkaupan toiminnan. Paitsi kuntalaisille myös mökkiläisille on nyt tarjolla kyläkaupan palvelut. Mansikka ry on rahoittanut hanketta. Prosessien toimivuutta ja sovelluksia demonstroidaan pienessä mittakaavassa ja arvioidaan taloudellisesti kannattavan toiminnan edellytyksiä

Vanhusten ja nuorten hyvinvointia ja palveluntuotantoa on myös edistetty. 4H-yhdistysten toimesta koulutetaan nuoria vanhusten viriketoiminnan järjestämiseen ja palvelujen tuottamiseen Ylä-Savon ja Koillis-Savon puolella esimerkiksi Pielavedellä ja Siilinjärvellä. Tavoitteena on, että kotihoidolla ja omaisilla on valmis kanava, jonka kautta saada luotettavia nuoria viriketoiminnan järjestäjiksi. Kaksi nuorten omaa yritystä on jo syntynyt hankkeiden tuloksena. Vesannolla aloittaa toimintansa Pihapuron perhekoti Oy, joka puolestaan tuottaa sosiaalipalveluja lapsille ja nuorille.

Maakunnassamme on mahdollisuuksia kehittää niin yritystoimintaa kuin eri tavoin ihmisten hyvinvointia. Brexit pitänee huolen siitä, että maakuntaan tulevat rahavirrat pienenevät. Olkoon oma otteemme aktiivinen jatkossakin. Pidetään yhdessä huoli siitä, että kehityksen rattaat pysyvät pyörimässä.

Hannakaisa Markkanen
Julkaistu ensimmäisenä Uusi Savo -lehdessä 31.5.2017.

Ajankohtaiskatsaus 2015-2016 maaseuturahastosta on kokonaan luettavissa Issuu-julkaisuna.