Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Puolivälin krouvi – mitä on saatu aikaiseksi?

Hallituskausi on puolivälissä ja ministerireivausta tehty. Samoin on maaseuturahaston ohjelmakauden kanssa: puolivälin krouvi on saavutettu. Mitä maaseuturahaston tuella on saatu aikaiseksi? Yleisesti voidaan sanoa, että kehittämishankkeiden osalta tuet ovat menneet hyvin kaupaksi, sen sijaan yritystukea on myönnetty yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Niiden avulla on saatu liikkeelle 15,6 miljoonan investoinnit pohjoissavolaisissa yrityksissä. Uusia yrityksiä on syntynyt 16 kpl ja uusia työpaikkoja 81 kpl. Kautta on vielä jäljellä ja koko yritystukipotti on Pohjois-Savoon 25 miljoonaa euroa. Koko Suomessa tukia on myönnetty jo 80 miljoonan euron edestä yli 1 300 yritykselle eli ainakin pari­tuhatta uutta työpaikkaa on syntynyt.

Kunnittain tarkasteltuna maaseuturahaston yritystukia on myönnetty vaihtelevasti. Kuopion maaseutualueille, pois lukien Matkuksen ja Kallansiltojen välinen alue, yritystukea on myönnetty 454 700€ ja Siilinjärvelle 224 100€. Uusia työpaikkoja on Kuopioon syntynyt 13 kpl ja uusia yrityksiä yksi, Siilinjärven vastaavat luvut ovat neljä ja kaksi.  Eniten yritystukea myönnettiin Suonenjoelle, Vesannolle ja Iisalmeen.

Mitä käytännössä tehdään elinkeinojen ja palvelujen parantamiseksi? Esimerkiksi Juankoskella satsataan kuituhamppuun. Sen käytön edellytyksiä ja uusia käyttötapoja testataan viljelystä lopputuotteeseen asti. Uusia kotimaiseen biotalouteen liittyviä tuotteita, laitteita ja palveluita kehitetään mm. tekstiili-, suodatus- ja maanparannuskäyttöön yliopiston ja yritysten yhteistyössä. KUHAKO-hanke on Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion kaupungin yhteinen ja tähtää kannattavaan yritystoimintaan. Prosessien toimivuutta ja sovelluksia demonstroidaan pienessä mittakaavassa ja arvioidaan taloudellisesti kannattavan toiminnan edellytyksiä

4H-yhdistysten toimesta koulutetaan nuoria vanhusten viriketoiminnan järjestämiseen ja palvelujen tuottamiseen Siilinjärvellä ja Maaningalla. Kalakukko ry:n rahoittaman Arvo ja Lahja -hankkeen kautta Siilinjärven uudet yritykset ovat syntyneet nuorten perustamina juurikin vanhusten virikepalveluihin. Jo nyt esimerkiksi kotihoidolla ja omaisilla on valmis kanava, jonka kautta saada luotettavia nuoria viriketoiminnan järjestäjiksi. Yhteiskunnallisena tavoitteena on tehdä vanhustyöstä luonteva ja tavoittelemisen arvoinen paikka. Saman tyyppinen toimintamalli on myös Ylä-Savon puolella Ylä-Savon Veturin rahoittamana.

Maakunnassamme on mahdollisuuksia kehittää niin yritystoimintaa kuin eri tavoin ihmisten hyvinvointia. Brexit pitänee huolen siitä, että maakuntaan tulevat rahavirrat pienenevät. Olkoon oma otteemme aktiivinen jatkossakin. Pidetään yhdessä huoli siitä, että kehityksen rattaat pysyvät pyörimässä.

Hannakaisa Markkanen
Julkaistu ensimmäisenä Uusi Savo Kuopio-lehdessä HighwaySavon matkassa -kolumnissa 17.5.2017.

Ajankohtaiskatsaus 2015-2016 maaseuturahastosta on kokonaan luettavissa Issuu-julkaisuna.