Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Maaseuturahoitus

  

Maaseudun kehittäminen ja rahoitus

Maaseudun ja sen eri alueiden kehittäminen tukee ja turvaa viihtyisän elämän pohjoissavolaisille asukkaille.
Alueiden ja kylien elinvoimaisuutta voidaan parantaa ja siten lisätä palveluita ja harrastusmahdollisuuksia
ja parantaa yrittämisen edellytyksiä.

Yrittäjyys luo maaseudulle elinvoimaa, lisää palveluja ja työpaikkoja. Paikallisiin ihmisiin ja elinkeinoihin
pohjautuvana sitä ei voi kukaan viedä alueelta pois.


Rahoitusta voivat hakea yritykset ja yhteisöt. Lisäksi yritysryhmän on mahdollista saada tukea yhteistyön
kehittämiseen, rakentaa yhteistyöverkostoja tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä tai kehittää uusia
palvelupaketteja. Ja myös yhteisöjen yhteistyöhön on mahdollista saada tukea.

Pohjoissavolaiset yritykset ja yhdistykset voivat hakea tukia kaikkialla muualla paitsi Kuopion ja Varkauden
keskusta-alueilla. Elintarvikkeiden ensiasteen jalostus on tukikelpoista kaikkialla Pohjois-Savossa.
Tuen lisäksi vaaditaan omaa rahoitusta.

 

Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on työkalu, jolla tehdään maaseudusta
parempi paikka. Ohjelma on käytössä koko Suomessa. Maaseutuohjelma on osaksi EU:n rahoittama.
EU-osuus tulee EU:n maaseuturahastosta. Maaseudun kehittäjän kannattaa tutustua myös muiden
rahastojen mahdollisuuksiin, sillä ne täydentävät toisiaan.


Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma

Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma on laadittu alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä.
Kehittämissuunnitelma perustuu maakunnan vahvuuksiin, voimavaroihin ja mahdollisuuksiin, joita ovat mm.

  • johtava asema valtakunnallisessa maidon- ja naudanlihantuotannossa
  • vahva tutkimus, koulutus ja neuvonta
  • elintarvikeosaaminen ja marjantuotanto
  • laadukkaat ja runsaat metsävarat sekä nykyaikainen hankintaketju
  • metsäluonnon ja vesistöjen tarjoamat ympäristö

 

Tutustu tarkemmin

Pohjois-Savon kehittämissuunnitelma: ”Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020

Mansikan paikallinen strategia: ”Mannaa Mansikasta

Kalakukon paikallinen strategia:  ”Elinvoimaa Kalakukosta

Ylä-Savon Veturin paikallinen strategia: ”Täynnä mahdollisuuksia