Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hanketuet

 

YHTEISTYÖHANKE

YLEISHYÖDYLLINEN

HANKE

MUUT HANKKEET

Tuki max 100 / 80 / 60 %

Kehittämishanke tuki max 100 % 

Investointihanke tuki max 75%

Koulutushanke tuki max 90%

Tiedonvälityshanke tuki max 100%


Teemahanke tuki max 75%

 

Yhteistyöhanke

Yhteistyöhankkeet perustuvat yritysten tai muiden toimijoiden aitoon yhteistyöhön ja niillä kehitetään alueen elinkeinoja.
Yhteistyötä voivat tehdä esimerkiksi yritykset, oppilaitokset, kehitysyhtiöt tai tutkimuslaitokset.
Hankkeessa voidaan mm.

 • kehittää uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja tai parantaa olemassa olevia
 • luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja
 • lisätä yritysten markkinointiosaamista
 • tehdä yhteistä markinninointia edeltävää testausta tai pilotointia
 • koordinoida useampia yritysryhmähankkeita
 • tuki on maksimissaan 100 / 80 / 60 % sen mukaan, kuinka vahvasti yritykset ovat hyödynsaajina

 

 

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllisillä kehittämishankkeilla voidaan kehittää kylän tai laajemman alueen
palveluita, kulttuuria tai parantaa alueen viihtyisyyttä.
Esimerkiksi hankkeissa voidaan kehittää uusia kulttuuri- tai liikuntatapahtumia,
kehittää toimintaa nuorisolle, edistää ympäristöasioita
tai vaikkapa kansainvälistä yhteistyötä.

Kehittämishankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm.

 • Palkkaus- ja palkkiokustannukset sivukuluineen
 • Matkakustannukset
 • Ostopalvelut
 • Vuokrakustannukset
 • Muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut,
  esim. pienhankinnat, tarjoilukustannukset

 

 

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia, alueen vetovoimaisuutta,
viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä konkreettisilla investoinneilla tai hankinnoilla.

Hankkeessa voidaan esimerkiksi:

 • rakentaa, kunnostaa tai laajentaa kyläyhteisön yhteistä rakennusta
 • rakentaa uutta esimerkiksi kodat tai laiturit
 • hankkia yhteisiä koneita ja laitteita tai käyttöoikeuksia yhteisiä tiloja tai alueita varten

Hankkeen omarahoitus voi koostua yksityisestä rahasta ja/tai vastikkeettomasta työstä eli talkoista.

 

Muut tuet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Tukea voidaan myöntää koulutukseen, jolla lisätään esimerkiksi maaseudun asukkaiden tai yritysten ammatillista osaamista tai yhteistyö- tai toimintavalmiuksia. Tiedonvälityshankkeessa voidaan järjestää muun muassa yleisiä
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään ympäristö- ja maaseututietoisuutta. Koulutus- ja
tiedonvälityshankkeiden tukiprosentit vaihtelevat 70-100% välillä riippuen kohderyhmästä ja koulutuksen sisällöstä.

 

Teemahanke

Leader-ryhmät voivat  toteuttaa omien tavoitteittensa mukaisia teemahankkeita, jotka koostuvat hakijoiden pienistä kehittämistoimista.
Teemahanke voi liittyä esim. nuorisoon tai pieniin yhteisöllisiin investointeihin. Tuki on maksimissaan 75 %. 
Kunkin Leader-ryhmän teemojen sisällöistä, hakuajoista ja hakumenettelyistä löydät t
arkemmat tiedot Mansikan, Kalakukon ja Ylä-Savon Veturin sivuilta.

 

Rahoituslinjaukset

Pohjois-Savon Leader-ryhmät ovat lisäksi sopineet yhteisiä rahoituslinjauksia. Ne löytyvät tästä.

 

Tutustu Pohjois-Savossa rahoitettuihin kohteisiin

 
 
 
 

 

 

Tutustu valtakunnallisesti
rahoitettuihin hankkeisiin

Hankerekisteri >>

 

Rahoitettuja hankkeita

 

Erilaisiin rahoitettuihin kehittämishankkeisiin pääset tutustumaan Pohjois-Savon ELY-keskuksenKalakukon, Mansikan ja Ylä-Savon Veturin sivuilla.

Lisäksi valtakunnallisesta hankerekisteristä löydät koko Suomen rahoitetut hankkeet. Hankerekisteristä voi etsiä
tietoa esimerkiksi tietyn aihepiirin hankkeista tai siitä, mitä hankkeita tietyn ELY-keskuksen alueella on rahoitettu.
Tiedot hankerekisteriin tulevat Maaseutuviraston hallinnoimasta tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Tarinoita toimijoilta” esittelee myös rahoitettuja hankkeita Pohjois-Savossa.