Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Yritystuet

 

Pohjoissavolaiset pienyritykset voivat hakea yritystukia kaikkialla muualla paitsi Kuopion ja Varkauden keskusta-alueilla. 
Maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta tekevät yritykset voivat hakea tukea koko Pohjois-Savon alueella ja niiden kokoluokka voi nousta aina keskisuureen yritykseen saakka.


Yritystukia voivat hakea aloittavat tai jo toiminnassa olevat yritykset.

  

 

PERUSTAMISTUET

INVESTOINTITUET

YRITYSRYHMÄN
KEHITTÄMISHANKE

Perustamistuki 5000-35 000€

Perustamistuki kokeiluihin
2000-10 000€

Investointituki max. 35%

Toteutettavuustutkimus max. 50%

3-10 yritystä, tuki max. 75% 

Perustamistuet

Perustamistukea voidaan myöntää: 
       
                      

 • asiantuntija- ja ostopalveluihin
 • tila- ja laitevuokriin
 • kehittämisessä tarvittaviin tila- ja laitevuokriin
 • muihin perustamiskuluihin
 • uuden liiketoiminnan aloittamiseen
 • osallistumisiin messuille ja näyttelyihin
 • ja muihin hankkeen vaatimiin toimenpiteisiin

Perustamistuen rajaukset

 • tukea ei myönnetä maataloustuotteiden ensijalostajille
 • starttiraha poissulkee tuen

Perustamistukea kokeiluihin voidaan myöntää aloittavalle tai toimivalle yritykselle

 • uuden liikeidean testaamiseen, uuden tuotteen markkinoille saattamiseen

 

Investointituet

Investointituki on max. 35% kokonaiskustannuksista.
Sitä voidaan myöntää:

 • kone- ja laitehankintoihin
 • rakentamiseen
 • aineettoman käyttöomaisuuden hankintaan esim. ohjelmistojen tai patenttien hankintaan
 • uusiutuvan energian tuotantoon tuki max. 30%
 • energiaraaka-aineen tuotantokonehankinnoissa tuki max. 20 %

Investoinnin toteutettavuustutkimus

 • investoinnin edellytysten selvittämiseen esim. rakennuksen vuokrauksen tai rakentamisen selvittämiseen
 • tuki alkaen 1500€ ja max. 50% kokonaiskustannuksista

Investointitukea ei myönnetä seuraaviin hankintoihin:

 • korvausinvestointeihin
 • traktorin hankintaan
 • liikennealan hankintoihin
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
 • yritys- tai omistajanvaihdoskauppoihin
 • lähipiirihankintoihin

 

 

 

Yritysryhmän kehittämishanke:

 • 3-10 yritystä
 • saman tai eri toimialan yritykset yhdessä
 • tilojen tai resurssien yhteiskäyttöön
 • uusien yhteistyöverkostojen rakentamiseen tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä
 • matkailupalveluihin tai niiden markkinointiin
 • koulutukseen ja asiantuntijapalveluihin
 • tuki max. 75%

 

 

 

Rahoituslinjaukset

Pohjois-Savon Leader-ryhmät ovat rahoituslinjauksia yhteistyössä keskenään. Ne löytyvät tästä.

 

Rahoitettuja hankkeita

 

Erilaisiin rahoitettuihin kehittämishankkeisiin pääset tutustumaan Pohjois-Savon ELY-keskuksenKalakukon, Mansikan ja Ylä-Savon Veturin sivuilla.

Lisäksi valtakunnallisesta hankerekisteristä löydät koko Suomen rahoitetut hankkeet. Hankerekisteristä voi etsiä
tietoa esimerkiksi tietyn aihepiirin hankkeista tai siitä, mitä hankkeita tietyn ELY-keskuksen alueella on rahoitettu.
Tiedot hankerekisteriin tulevat Maaseutuviraston hallinnoimasta tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Tarinoita toimijoilta” esittelee myös rahoitettuja hankkeita Pohjois-Savossa.

 

 

 

Tutustu myös Suomi.fi/yritykselle -palveluun

Suomi.fi tarjoaa tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksille ja yrityksen perustajille.
Sivulta löydät myös paikkakuntakohtaiset yrityspalvelut.

 

 

 

 

Tutustu Pohjois-Savossa rahoitettuihin kohteisiin

 
 
 
 

 


 

Tutustu valtakunnallisesti
rahoitettuihin hankkeisiin

Hankerekisteri >>