Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Biokaasusta lisätuloja ja maaseudun elinvoimaa Pohjois-Savoon?

Pohjois-Savossa on selvitetty biokaasulaitoksen perustamista Iisalmeen.


Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80–95% vuoteen 2050 mennessä. Kyseessä on suuri muutos, joka koskee koko yhteiskuntaa. Jotta Suomi pääsee tavoitteisiinsa, tarkoittaa se uudenlaisten ratkaisujen hakemista ja yksi niistä on biokaasuliiketoiminnan kasvu.

Sitran ”Biokaasusta kasvua” -selvityksen (2016) mukaan biokaasuliiketoiminnan kasvuun tarvitaan mukaan sekä maatilat että yritykset teollisuuden energiatarpeet huomioon ottaen.

Iisalmessa sijaitseva Savon Siemen Oy on peltokasvien siemenkauppaan ja siementen kunnostukseen erikoistunut yritys, joka tuottaa myös biodieseliä. Yrityksen toimitusjohtaja Antti Sarvela asuu Itikan maatilalla, jossa Savon Siemenen tuotantotilat sijaitsevat. Biodieseliä valmistetaan käytetyistä ravintolarasvoista.

-Energiantuotantomahdollisuuksia puhtaampaan energiaan biokaasun osalta on selvitelty jo vuodesta 2010 lähtien. Nyt aika tuntuu olevan kypsempi siihen, että biokaasulaitoksesta voisi tulla totta, Sarvela kertoo.

Biokaasulaitoksen toteutettavuustutkimus

Laajempi tausta puhtaamman energiantuotannon suhteen on Sarvelan huoli maaseudun elinvoimaisuudesta Pohjois-Savossa.

-Maatilojen kannattavuus on iso kysymys jo nyt ja tulevaisuudessa. Oman tilan raaka-ainevaroista lähdettiin miettimään ratkaisuja, ja näyttäisi siltä, että biokaasun tuotanto voisi olla yksi ratkaisu tähän kysymykseen, eikä pelkästään meidän kohdalla vaan on myös suuri potentiaali koko maaseudun elinvoimaisuuden kannalta, Sarvela kertoo.

Toteutettavuustutkimuksessa selvitettiin biokaasulaitoksen teknis-taloudellista kannattavuutta ja eri vaihtoehtoja sen toteuttamiseen ja raaka-aineiden käyttöön. Tutkimus tehtiin ostopalveluna konsulttifirmalta ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 20 000€, johon maaseuturahastosta myönnettiin täysi 50% tuki. Tuki ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista.

Selvityksen mukaisessa suunnitelmassa maatalouden ja biodieseltuotannon sivuvirrat voisivat olla raaka-aineiden lähteenä biokaasulaitoksessa. Biokaasua voitaisiin käyttää sellaisenaan lämmön ja sähkön tuotannossa ja jalostaa myös liikennepolttoaineeksi.

-Täytyy vain kehua ja kiittää ELY-keskusta siitä, että saimme tähän avustusta. Toteutettavuustutkimuksen tuloksena syntyi mahdollisimman toteutuskelpoinen investointisuunnitelma. Ilman avustusta selvitystä ei varmaankaan olisi tullut teetettyä, Sarvela hymyilee.
 

Biokaasulaitokselle kaupallista kysyntää

Suuremman mittakaavan biokaasulaitosta ei toistaiseksi ole Ylä-Savossa.

-Jos kaikki menisi kuin elokuvissa, olisi ensi vuoden alkupuolella Iisalmessa biokaasulaitos, jossa olisi myös ajoneuvon tankkausetappi käytössä. Uskon, että biokaasulaitoksen rakentamisella olisi esimerkkinä ns. lisäuskoa antava vaikutus maaseudun tulevaisuuteen ja käytännön tasolla toisi sitä kaivattua lisätuloa maatiloille. Aluetaloudellisia vaikutuksia varmastikin tulisi, kun homma lähtisi kunnolla pyörimään, Sarvela sanoo.

Lähde: Sitran selvityksiä 111: Biokaasusta kasvua. Biokaasutoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet 2016.
https://media.sitra.fi/2017/02/27175150/Selvityksia111-2.pdf

 

Teksti ja kuvat: Hannakaisa Markkanen